Actieve inzet bij KLM voor de ontwikkeling van de markt voor biobrandstof

KLM investeert niet alleen in duurzame biobrandstof, maar ook in vlootvernieuwing en efficiëntere vluchtuitvoering (foto: KLM).

09-03-2018 | Van onze redactie – Duurzame biobrandstof levert een structurele bijdrage aan de verduurzaming van de luchtvaart. KLM is hier hard mee bezig, maar dat lukt niet alleen. Steeds meer Nederlandse bedrijven sluiten zich, net als de Luchtverkeersleiding Nederland, aan bij het Corporate Biofuel Programme. Zo kan samen het verschil worden gemaakt. Maar hoe gaat zoiets in zijn werk?

KLM wil haar CO2-uitstoot per passagier met 20% hebben verminderd in 2020 ten opzichte van het jaar 2011. Om dit te realiseren investeert KLM niet alleen in duurzame biobrandstof, maar ook in vlootvernieuwing en efficiëntere vluchtuitvoering. Het op grote schaal gebruiken van duurzame biobrandstof kan leiden tot 80% minder CO2-uitstoot, vergeleken bij fossiele brandstof. De prijs is nog steeds twee of drie keer hoger dan die van reguliere kerosine. Er is daarom wereldwijd behoefte aan technologische ontwikkeling en verder onderzoek naar duurzame grondstoffen, want de productie en de markt van duurzame biobrandstoffen is nog beperkt.

Geen negatieve impact

Sinds 2009 zet KLM zich actief in voor de ontwikkeling van de markt voor biobrandstof en probeert hiermee luchtvaartmaatschappijen te stimuleren om haar voorbeeld te volgen. Andere partners van het Corporate BioFuel Programma zijn: TU Delft, ABN AMRO, Accenture, FrieslandCampina, Gemeente Amsterdam, Loyens & Loeff, Ministerie van I&W, PGGM, en de Schiphol Groep. KLM koopt alleen biobrandstof in die gemaakt is van grondstoffen die geen negatieve impact hebben op de biodiversiteit en/of voedselproductie. Deze duurzame biobrandstoffen worden ingekocht via SkyNRG en zijn getoetst door de SkyNRG Sustainability Board, waarin onder meer WWF International, de European Climate Foundation en Solidaridad Network lid van zijn. SkyNRG is gecertificeerd door de Roundtable of Sustainable Biomaterials.

Digitale kranten

Een ander voorbeeld van een effectieve brandstofbesparing is de introductie van de KLM Media App. Dit middel biedt KLM passagiers via hun smartphone of tablet toegang tot een reeks van (inter)nationale kranten. De app ging van start met dertien digitale kranten en dat aantal is nu uitgebreid naar twintig. Met deze app is het krantenaanbod altijd binnen handbereik, up-to-date en beschikbaar voor alle passagiers op zowel Europese als intercontinentale vluchten. De KLM Media App vervangt de papieren krant aan boord in de Economy Class. In de World Business Class worden de papieren kranten nog wel bevoorraad. De vermindering van het aantal kranten aan boord betekent 21.000 kilo minder gewicht en afval aan boord per jaar. Hiermee bespaart KLM op jaarbasis 295.000 liter kerosine, waardoor zij 750 ton minder CO2-uitstoot. Dit staat gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van 95 huishoudens in Nederland.

Lower deck beladers

Brandstofbesparing hoeft niet alleen in de lucht gerealiseerd te worden, maar kan ook op de grond voor aanzienlijke resultaten zorgen. Met de vervanging van alle diesel-aangedreven lower deck beladers door een elektrisch model is KLM de eerste maatschappij ter wereld die deze stap op deze schaal heeft gezet. De beladers zijn een duidelijk voorbeeld van hoe KLM samen met een leverancier een voertuig, Ground Service Equipment, heeft ontwikkeld dat volledig aansluit op de wensen en ook een duurzaam aspect heeft. Lower deck beladers vormen de laatste schakel in het aan boord brengen van vracht en bagage. Zij tillen pallets met een schaarmechaniek omhoog naar de deur van het vliegtuig en rollen de lading naar binnen. Daar waar mogelijk is, wil KLM het grond transportmateriaal zoveel mogelijk elektrificeren. De technologie is echter nog niet toereikend genoeg om ook de grond voertuigen die het echt zware werk moeten doen, te elektrificeren. Zo zijn de huidige accu’s van de trekkers die de wide-body vliegtuigen moeten slepen, (nog) niet krachtig genoeg. Het elektrificatie proces is wel al volop in gang gezet. Dat geldt met name voor het minder zware materiaal zoals bagagebanden en kleinere trekkers.