Het CBS en de opdringerigheid van het ongevraagd bellen of langskomen

Wie verwijderd wil worden uit het bestand van het CBS om gevrijwaard te blijven van brieven komt bedrogen uit (foto: Lezerzzz).

19-08-2016 | Van onze redactie – Een groot aantal inwoners van Nederland is door het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) per brief gevraagd om medewerking aan ‘een van de belangrijkste onderzoeken’. Wie niet reageert, krijgt een herinnering om deel te nemen. Wie dan nog niet heeft deelgenomen aan het onderzoek, kan zelfs iemand ongevraagd aan de deur verwachten of wordt gebeld. Het CBS laat je niet met rust en wil persé dat je meedoet.

De brief is afkomstig van mevrouw dr. A. Boeijen, hoofddirecteur Dataverzameling. Gegevens moet je invullen via een vragenlijst op internet. Hoeveel tijd het onderzoek in beslag neemt, wordt in de brief niet genoemd. Ook op de vraag waarom dit onderzoek nu zo belangrijk is, blijft het antwoord uit. Meer dan dat het om cijfers gaat die verzameld moeten worden over tevredenheid, sociale contacten, vertrouwen in de politiek en vrijwilligerswerk is uit de brieven niet te halen.

Een stap te ver

Is de zin ‘Gezien het belang van het onderzoek zal een medewerker van CBS u over een aantal weken bezoeken of bellen, als u de vragenlijst dan nog niet heeft ingevuld’ niet een stap te ver voor ontvangers van de brief die niet lastig gevallen willen worden? Mevrouw Boeijen blijkt voor het beantwoorden van die vraag opvallend genoeg niet rechtstreeks benaderbaar. Vanuit het contactcenter wordt aangegeven: ‘Het onderzoek moet in een beperkte tijd worden uitgevoerd. Men wordt in een kort tijdsbestek een aantal keren benaderd. Helaas komt dat niet bij iedereen goed over.’ Door wie dat komt en wat daar aan verbeterd kan worden, komt niet aan de orde. Ingaan op de voorgelegde vraag doet men blijkbaar liever niet.

Niet mogelijk

Wie verwijderd wil worden uit het bestand van het CBS om gevrijwaard te blijven van dit soort brieven komt bedrogen uit. Enerzijds zegt men: ‘Wij betreuren het feit dat men niet wenst deel te nemen aan een onderzoek. CBS respecteert weigeringen wel en men kan voor onderzoeken uit het steekproefbestand verwijderd worden. Daarvoor hebben wij wel adresgegevens nodig.’ Dat geeft hoop, maar een tegenstrijdig antwoord zorgt voor nog meer verwarring: ‘Helaas is het niet mogelijk om definitief uit CBS-steekproeven te worden verwijderd. Mochten mensen in de toekomst voor een CBS-onderzoek opnieuw worden benaderd dan kan men telefonisch contact opnemen met ons contactcenter.’ De ontvanger van de brief moet dus zelf contact opnemen met het CBS waarbij op voorhand al vaststaat dat stopzetting van verzending brieven niet mogelijk is. Waarom de ontvanger van de brief dan moet bellen, blijft een volgende vraag. En over het wel of niet bestaan van een verplichting om mee te werken antwoordt men tenslotte: ‘Als in de aanschrijfbrief niet staat dat de enquête verplicht is, dan is deze ook niet verplicht.’