Relatief goedkope manier om de aandacht te genereren bij lezers

Lezerzzzacties vallen altijd in de smaak (foto: Lezerzzz).

Van onze redactie – Het blijkt dat Lezerzzzacties bij artikelen het altijd goed doen. Dit soort middelen hebben een toegevoegde waarde omdat de aandacht van de lezer wordt gericht op wat men op een aantrekkelijke wijze kan verkrijgen. Ook prijsvragen vallen in de smaak, vooral in het zomerseizoen.  

In beide gevallen nodigt het de lezer uit om het artikel te bekijken. De organisatie van acties vindt plaats in nauwkeurig overleg met de bedrijven die hun medewerking willen verlenen. Het sluit aan op het redactionele onderwerp van het artikel. Als uitgever bestaat er geen omkijken naar de organisatie en hoeven alleen de inzendingen te worden verzameld. Denk bij Lezerzzzacties bijvoorbeeld aan kortingen bij hotelovernachtingen, aanschaf van producten of gereduceerde entrees op theaters en attractieparken waarbij met actiebonnen uit het tijdschrift wordt gewerkt.

In both cases, it invites the reader to look at the product. The organisation of offers takes place after careful consultation with the companies that would like to participate. It connects to the editorial topic of the article. As a publisher, no efforts need to be made for the organisation at all, only the submissions need to be collected. Examples of special offers for readers are discounts for hotel stays, the purchase of products or a price reduction on the entrance fee of theatres and amusement parks, for which special offer coupons out of the magazine are used.

Alleen maar voordelen

Een Lezerzzzactie opnemen in artikelen kent alleen maar voordelen. Zo is het een relatief goedkope manier om de aandacht te genereren bij lezers (en dus klanten). Een en ander kan in combinatie met een bepaalde actieperiode, zoals een feestmaand of een gebeurtenis plaatsvinden. Naast de commerciële impuls wordt er genoeg ruimte geboden om te communiceren over het betreffende product of de dienst. In vrijwel alle gevallen wordt de tekst en het fotomateriaal zelf geproduceerd.

Including a offer only has benefits. Therefore, it is a relatively cheap manner to generate the focus of readers (and therefore customers). Some of it can take place in combination with a certain offer period, such as a holiday season or event. Besides the commercial impulse, ample opportunity is offered to communicate about the concerning product or service. In almost all cases, the text and photo material is self-created.

Actievoorwaarden

Lezerzzzacties worden uitgeschreven door Lezerzzz. Op deze Lezerzzzacties, verder te noemen ‘acties’, zijn deze actievoorwaarden van toepassing. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een e-mail hebt gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld of op een andere wijze een reactie hebt gegeven. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie, tenzij anders weergegeven. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, serieuze, actuele en complete informatie bij de deelname aan een actie. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname. In geval van trekking van een winnaar geschiedt deze willekeurig en op onpartijdige wijze. Winnaars worden binnen vijf werkdagen na het sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het adres waarmee aan de actie is deelgenomen. Lezerzzz kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden wijzigen of beëindigen. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd. Eventuele prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen. De persoonsgegevens die in het kader van acties worden verkregen, worden gebruikt door Lezerzzz voor de actie en worden niet verstrekt aan derden. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Lezerzzz. Bij acties via Facebook geldt dat deze op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd of worden beheerd door Facebook. Voor vragen en/of klachten over acties kan contact opgenomen worden met Lezerzzz. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.